A cikkgyűjtemény címe, a Kürtszó Jelenések 10,7-re utal amely szerint „a hetedik angyal kürtölésének napjaiban elvégeztetik az Isten titka”, azaz diadalmas befejezéséhez érkezik a megváltás terve.


Eddigi lapszámok

Kürtszó

Írások gyűjteménye

Kapcsolat, újság rendelése:


kurtszo@kurtszo.hu

Email Me

A fenntartásra adományokat köszönettel elfogadunk az alábbi számlaszámon:


Vajdaságért Alapítvány


10402623-50526554-86651004 (K&H Bank Zrt., Swift kód:OKHB HU HB


Számlaszám IBAN formátumban:HU08-1040-2623-5052-6554-8665-1004, banki azonosító: 026224A6VA100)

A folyóiratokról


„1853 júliusában láttam, hogy nincsen rendben, miszerint folyóirataink, melyek Istenéi, és melyeket helyesel, oly ritkán jelennek meg.1 Művünk korunkban, amelyben élünk, hetenként megjelenő lapokat igényel, továbbá minél több traktátot, hogy korunk folyton szaporodó tévedéseit leleplezzék; de anyagiak hiánya akadályozza ezt a munkát.

Láttam, hogy az igazságnak terjednie kell, és nékünk nem szabad félnünk; inkább kerüljön három lappéldány olyan helyre, ahol nincs rá szükség, sem hogy egyetlen lélek is nélkülözze, aki azt becsülné, és akinek az hasznára és áldására válna.


Láttam, hogy az igazság, amelyet most hirdetünk, megállja helyét, mert az utolsó napok igazsága él, megmarad, és a jövőben még kevésbé szorul igazolásra. Annak jogosultságáról nem kell sokat írnunk, mert önmagáért beszél, és tisztán kiviláglik. Az igazság egyenes, tiszta és világos, bátran kiáll; védi önmagát. De nem így áll a tévedéssel. A tévtan oly kusza, oly érthetetlen, hogy igen sok beszédre van szükség, hogy ferdeségét elhitessék. 


Láttam, hogy több helyen a lelkek minden világosságot a mi lapunkból nyertek, s hogy az emberek ily módon fogadták el az igazságot, és hirdették másoknak is. E csendes követek munkája nyomán számosan felébredtek. A folyóirat volt egyedüli prédikátoruk. Az igazság ügyét ne gátolja előhaladásában az anyagiak hiánya.


(Tapasztalatok és látomások, Kiegészítő magyarázatok)


1 (A Review and Herald című angol nyelvű folyóiratunk ezt megelőzőleg nagyon rendszertelenül jelent meg; akkoriban kéthetenként adták ki.)

Cikkgyűjtemény: Könnyű keresztény zene? EVANGÉLIUMI ESZTÉTIKA

1-5. rész (Ferge Béla sorozata) letölthető itt:

PDF 3 MB

PDF 24 MB

Tell the world!

Mondd el a világnak!

Film a 19. századi
nagy adventmozgalom születéséről

Technikai okok miatt cikkeink a blogon olvashatóak!